Anka Anaokulu Rehberlik Birimi

Anka Anaokulu, çocuklarımızın sağlıklı gelişimini desteklemek ve onların özgüvenli, sorumluluk sahibi, duygusal olarak zeki bireyler olmalarını teşvik etmek için bir Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi ile donatılmıştır.

Misyon ve Vizyonumuz:

Vizyon: “Anka Anaokulu, çocuklarımızın bilişsel, duygusal, sosyal ve bedensel gelişimlerini destekleyerek, bireysel yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olur. Geleceğin liderlerini, özgür düşünceye sahip, sorun çözme yetenekleri gelişmiş ve etik değerlere sahip bireyler olarak yetiştirmeyi hedefler.”

Misyon: “Anka Anaokulu Rehberlik Birimi olarak, çocuklarımızın gelişimini yakından takip eder ve destekleriz. Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal, ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla çeşitli rehberlik programları ve etkinlikler düzenleriz. Ayrıca, çocuklarımızın aileleriyle işbirliği yaparak, bu gelişim sürecini evde de destekleriz.”

Rehberlik Hizmetlerimiz:

  • Öğrenci Değerlendirmeleri: Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal, sosyal ve bedensel gelişimlerini izler ve yaş gruplarına göre öğrenci değerlendirme raporları hazırlarız. Bu raporlar, çocuğunuzun evdeki ve okuldaki bireysel gelişimi hakkında ailelerle paylaşılır.
  • Okul Olgunluğu Çalışmaları: Hazırlık sınıfı öğrencilerimizin birinci sınıfa hazır olup olmadığını belirlemek amacıyla okul olgunluğu çalışmaları yaparız. Bu çalışmaların sonuçları bireysel veli toplantılarında ailelerle paylaşılır.
  • Duygusal Zeka Çalışmaları: Çocuklarımızın duygusal zeka gelişimini desteklemek için eğitim programının içerisinde “Duygusal Zekâ çalışmaları” yaparız.
  • Sorun Çözme Toplantıları: Gerekli durumlarda çocukları sorunların çözümüne dahil eden “Sorun Çözme Toplantıları” düzenleriz. Bu toplantılar, çocukların üretken çözümler bulmalarına yardımcı olur.
  • Kişilik Geliştirme Programı: Toplum içinde temel değerleri kazanmalarını ve insanî değerlere saygılı bireyler olarak yetişmelerini desteklemek için “Kişilik Geliştirme Programı” uygularız.

Velilerle İşbirliği:

Ailelerimizle yakın işbirliği içinde çalışarak, öğrencilerimizin gelişim sürecini destekleriz. Velilerimize düzenli olarak veli toplantıları ve eğitimler sunarız, böylece çocuklarımızın eğitimine evde de destek olmalarına yardımcı oluruz.

Anka Anaokulu Rehberlik Birimi, çocuklarımızın sağlıklı gelişimini izlemek ve yönlendirmek amacıyla düzenli olarak öğretmenler ve okul yöneticileri ile rehberlik değerlendirme toplantıları yapar. Bu toplantılarda, her öğrenci ayrı ayrı değerlendirilir, gözlem raporları okunur ve önlemler alınarak velilerle paylaşımlarda bulunulur.

Rehberlik Birimi olarak, her öğrencinin “özeldir” ilkesinden yola çıkarak, çocuklarımızın gelişimlerini en üst düzeye çıkarmak ve onları kendilerini gerçekleştirmiş bireyler olarak yetiştirmek amacıyla çalışıyoruz.

× İLETİŞİM